Huw Richards Evans
Forest Walk

Forest Walk

60cm x 60cm

Amlgyfrwng ar fwrdd


Across the Valley and Towrads the Light

Across the Valley and Towards the Light

30cm x 40cm


£575.00

Yr arlunydd Huw Evans.

Cafodd Huw Evans ei eni yn Sir Benfro. Astudiodd Celfyddyd Gain ym Mholotecnig Bryste lle y derbyniodd ei radd yn 1984. Mae o wedi gweithio yn y diwydiant creadigol ers hynny ac wedi darthlithio ym myd Celfyddyd Gaino a’r Byd Ffasiwn. Daeth Huw yn arlunydd proffesiynnol, llawn amser yn 2014 ac erbyn hyn mae o wedi sefydlu ei hun gyda chasglwyr celf yn y Deyrnas Unedig ac mor bell i ffwrdd a’r Unol Daleithiau, Awstralia a Siapan. 

Yn amlgyfrwng o ran techneg a chyda answadd ysbrydol, mae ei waith yn ddramatig ac yn llawn nwyd ac egni. I Huw, mae’r holl broses o baentio yn rhoi boddhad personol iddo.

Mae’n aml yn derbyn gwaith comisiwn ac ymysg ei gleieintiaid mae’r gyfres deledu Broadchurch a Phrifysgol Bryste. Mae o hefyd wedi cynllunio cloriau llyfrau a cd ynghyd a gwaith celf i fyd ffilm a theledu.


Celf Argyfer

Distant Hills

Distant Hills

40cm x 40cm

Amlgyfrwng ar fwrdd

£795.00

Calm Reflection

Calm Reflection

60cm x 60cm

Amlgyfrwng ar fwrdd


Heavenly Glow

Heavenly Glow

40cm x 30cm

Amlgyfrwng ar fwrdd

£575.00