Ian Phillips

Mae Ian Phillips yn byw yn Aberystwyth yng Nghanolbarth Cymru ac wedi bod yn gweithio gyda;r decheg printiadau llaw gostyngiadol torriadau leino am dros ugain mlynedd. Mae’n arbenigo mewn cyfres olynol o brintiadau sy’n deillio o amlinelliadau a wneir wrth iddo gerdded llwybrau maith neu wrth iddo archwilio mannau o ddiddordeb. Mae’n aelod o Pine Feroda, argraffwyr cydymffurfiol, a leolir yng Ngogledd Dyfnaint ac fe welir y darnau mawr o dorriadau pren ar y wefan hon.

Mae ei broses heddiw, fel erioed,  yn dal i fod yn seiliedig ar ei deithiau cerdded ynghyd a’i lyfr braslunio. Gan ddilyn llwybrau unig dros fryniau pellenig, i lawr llwybrau’r coedwigoedd ac ar hyd  llwybrau creigiog gan edrych am ysbrydoliaeth o’r cyfansoddiad a ddaw o batrymau a gwead. Mae’n ceisio dal amrywiaethau tywydd a’r ddrama naturiol a ddaw o’r tirwedd. Mae’r lluniau o linellau du a gwyn hyn yna’n dychwelyd i’w stiwdio ac yn cael eu amlinellu ar dudalen o leino.


Yn y fan hyn y mae’r broses yn ymwneud yn llwyr â phatrymau. Gall yr argraffiad ddechrau fel ysgribl mewn llyfr braslunio ond y munud y dechreuir y patrwm ar y leino mae’r broses yn datblygu i fod yn gafnu a thoriadau o farciau. Mae’r marciau hyn yn datblygu i fod yn luniau trwy  greu patrymau, gwead ac addurno. Wrth i’r toriadau hyn ddod i ben, dechreuir y gwaith gyda inc, roleri a lliw.

Celf Argyfer

Trwyn Y Gorlech

Trwyn Y Gorlech

Maint y ddelwedd: 51cm x 61cm

Lleihad Linocut

£585.00

Mwyars

Mwyars

Maint y ddelwedd: 53cm x 39cm

Lleihad Linocut

£585.00


Walking Home

Walking Home

Maint y ddelwedd: 51cm x 61cm

Linocut Du/Gwyn

£345.00

Ian Phillips