Owain Fôn Williams

Yn un ar bymtheg oed, er mwyn dilyn ei freuddwyd i fod yn bêl-droediwr proffesiynnol, gadawodd Owain ei gartref ym Mhenygroes gan arwyddo ei gytundeb proffesiynnol cyntaf gyda chlwb Crewe Alexandra. Pan oedd yn 21 oed, gadawodd Crewe er mwyn cael cyfle i sefydlu ei hun fel dewis cyntaf yn y gôl i Stockport County, lle y cyflawnodd ei gamp fel gôl geidwad gyda 82 o ymddangosiadau gyda’r tîm cyntaf. Treuliodd gyfnodau hefyd gyda thimau Bury, Rochdale a Tranmere Rovers. Yn ystod ei yrfa mae Owain wedi gwireddu ei freuddwyd i gynrychioli ei wlad ar y maes pêl-droed. Derbyniodd gapiau i Gymru ym mhob oedran, dan 17,19, 21 a’r tîm cyntaf. Chwaraeodd i’r tîm cyntaf, gan ennill ei gap llawn yn erbyn yr Iseldiroedd yn 2015. Treuliodd dymor yn Unol Daleithiau America yn chwarae i dîm Indy Eleven, lle y cafodd yr anrhydedd o gael ei ddewis yn chwaraewr gorau’r tymor.

Bu ganddo ddiddordeb mewn arlunio erioed, gan fwynhau lliwio i mewn menyg golgeidwaid pan yn blentyn ac wrth iddo fynd yn hyn, dechreuodd weithio gyda gwahanol gyfrynhgau ym maes celfyddyd gain. “Pan rwyf yn arlunio, dwi’n dianc o’r pwysau dyddiol o fod yn beldroediwr proffesiynnol. Dwi’n gallu clirio fy meddwl gan fynd i mewn i fy myd bach fy hun am ennyd ….yn aml am oriau.

Ar ôl gadael cartref yn 16 mlwydd oed, mae Owain yn credu bod arlunio wedi ei gadw mewn cysylltiad gyda diwylliant a hanes ei gymuned yn Nyffryn Nantlle, Cymru.

“Dwi’n cael fy ysbrydoli gan genedlaethau o fy nheulu a fu’n gweithio yng nghaledwch y chwareli, gan yr ysbryd o frawdoliaeth a greodd cymuned. Dwi’n hynod o falch o fy ngwreiddiau a fu hunaniaeth Cymreig, gan obeithio fod hyn yn dod yn amlwg trwy fy ngwaith fel arlunydd.

Celf Argyfer

Come-Bye

Come-Bye

Olew Ar Ganfas

36cm x 26cm

Bwydo'r Moch

Bwydo'r Moch

Olew Ar Ganfas

30cm x 40cm

£500.00

Paned Naw

Paned Naw
Olew Ar Ganfas

60cm x 50cm


Sgota

Sgota

Olew Ar Ganfas

30cm x 40cm


Hel Wyau

Hel Wyau

Olew Ar Ganfas

30cm x 40cm


Ar y Graig

Ar y Graig
Olew Ar Ganfas

26cm x 36cm


Tu ol ir Ddraig

Olew Ar Ganfas

30cm x 40cm


Owain Fôn Willaims