Sarah Jane Brown

Sarah Jane Brown

Mae Sarah Jane Brown yn byw yng nghanol ardal godidog Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yng ngorllewin Cymru, lle y mae ei hamgylchedd a’i chefndir morwrol wedi dylanwadu  ar ei gwaith.


Fel myfyriwr aeddfed, fe arbenigodd ar arlunio celfyddyd gain gan dderbyn gradd dosbarth cyntaf o Ysgol Celfyddyd Gorllewin Cymru. Ers graddio yn 2010 mae ei gyrfa proffesiynnol wedi datblygu gan ddenu adnabyddiaeth eang. Mae hi wedi arrdangos yn helaeth yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys arddangosfeydd unigol yng Nghaerdydd, nifer o arddangosfeydd yn Llundain fel y “Cork Street Open” yn Mayfair a’r Gymdeithas Arlunwyr Morwrol yn Orielau’r Mall. Mae hi wedi arddangos ei gwaith hefyd yn Efrog Newydd UDA ac mae ei gwaith yn denu casglwyr rhyngwladol.

Mae hi’n defnyddio ei gwybodaeth o waith a thechneg yr ‘hen feistri’ ynghyd a thechengau cyfoes yn ei gwaith. Mae ei harddull mynegiadol yn cyfuno cymysgedd o ddulliau; staenio, defnydd o wydr a chyfuno mewn nifer o haenau, gan adeildau trwch a gwead. Gosodir paent trwy ddefnydd o frwsus, cyllyll, cerpyn a weithiau bysedd. Mae’n cael ei baentio, ei grafu, ergyd ysgafn, ei dasgu a’i dywallt nes bod y llun terfynol yn dod i’r amlwg.


Yn syniadol, mae ei phaentiadau yn profi ei theimladau personol gyda theimlad cryf o leoliad. Er nad yw ei gwaith yn haniaethol maent yn agored i ddehongliad. Mae nifer o’i darnau yn cynnig deuoliaeth gan ddefnyddio tirwedd yn drosiadol i ddisgrifio meddyliau ac emosiynnau.

Celf Argyfer

Forecast

Forcast

40cm x 50cm

Olew ar Ganfas

£1000.00

Quiet River

Quiet River

30cm x 30cm

Olew ar Ganfas
£675.00

Heading Forwards

Heading Forwards

60cm x 60cm

Olew ar Ganfas

Winter Walk

Winter Walk

30cm x 40cm

Olew ar Ganvas

£825.00

Returning

Returning

40cm x 50cm

Olew ar Ganfas

£1000.00

Permission to go early

Permission to go early

30cm x 30cm

Olew ar Ganfas
£675.00

Blanketed

30cm x 30cm

Olew ar Ganfas
£450.00

Pink Strips

23cm x 17cm

Olew ar Papur

£300.00

Newydd

Changing Haze

9cm x 14cm

Olew ar Papur

£275.00

Restraint

30cm x 30cm

Olew ar Ganfas
£450.00

Autumn Heat

Autumn Heat

9cm x 14cm

Olew ar Papur

£200.00

A Fresher Feel

A Fresher Feel

9cm x 18cm

Olew ar Papur

£200.00

Changing Weather

Changing Weather

9cm x 14cm

Olew ar Papur

£200.00

Turning Wintery

Turning Wintery

13cm x 19cm

Olew ar Papur

£200.00

Half Way Up

Half Way Up

13cm x 19cm

Olew ar Papur

£200.00

Setting Out

Setting Out

9cm x 18cm

Olew ar Papur

£200.00