Y Siop

Mae Pam Peters Designs yn gwmni sy’n cynhyrchu gwydr ffiws ers 2014 ac yn cael ei redeg gan Pam Peters a’i merch Beth yng Ngogledd Cymru. Astudiodd Beth Celfyddyd Cyfoes Ymarferol sydd wedi arwain at ehangu eu cynlluniau. Maent yn cydweithio yn agos i greu cynlluniau newydd yn seiliedig ar eu hamgylchedd.

Mae Cwmni Cole & Co yn cynhyrchu amrywiaeth o ganhwyllau a sebon ers 2010. Mae llwyddiant y cynnyrch wedi arwain at ehangu yr amrywiaeth sydd ar gael. Mae’r cynnyrch ymolchi a’r sebon yn SLS (Sodium Lauryl Sulfate) ac yn rhydd o paraben. Mae’r rhan fwyaf o’u cynnyrch yn cynnwys 100% o olew hanfodol (essential oils). Lle nad yw’n bosib dod o hyd i’r olew hanfodol, mae olew perarogl o’r radd uchaf yn cael ei ddefnyddio i roi persawr i’r cynnyrch.


100% cŵyr soya. Mae gan hwn dymheredd is ar gyfer llosgi na’r rhan fwyaf o’r cwyrau  eraill, sy’n golygu fod y canhwyllau yn llosgi yn hirach, yn llosgi’n gytbwys gan osgoi cael huddygl yn y fflam. Mae cŵyr soya yn gynnyrch cynnaladwy.Pobl n (Cymry) pobl


Poblado n (Sbaeneg) tref, pentref, cymuned, dynoliaeth


Mae Poblado yn cynrychioli y math o le, lle mae pobl eisiau byw a gweithio; lle mae ansawdd eu cynnyrch yr un mor bwysig a’r berthynas sydd ganddynt gyda’u cwsmeriaid, darparwyr ac wrth gwrs y cynhyrchwyr eu hunain.

Dechreuodd Sweet Williams fel hobi ar fwrdd y gegin yn 2011 ar ôl prynu peiriant gwnïo a metr o ffabrig ar fympwy, heb iddynt wnïo dim cyn hynny! Datblygodd yr hobi hwn i greu adaeilad a stiwdio hardd yng Nghwm Tawe yn Ne Cymru ac mae’r cwmni’n tyfu’n gyson. Yn Oriel Coffi, mae clustogau a bagiau o lafant ar werth.

Ffabrig cwyr gwenyn

Yn Oriel Coffi, Ryden ni’n arddangos gwaith celfyddyd cain gan artistiaid Cymreig. Ar  hyn o bryd, ryden ni’n arddangos gwaith celf gan Sarah Jane Brown (Sir Benfro), Carys Bryn (Penrhyn Llŷn), Ian Phillips (Gorllewin Cymru), Owain Fon Williams (Gogledd Cymru) ac Huw Richards Evans (Sir Benfro).


Ryden ni hefyd yn gwerthu amrywiaeth o grefftwaith gan artistiaid Cymreig, rhai sydd ar gychwyn y daith, yn ogystal a rhai sydd eisioes wedi ennill eu plwyf.


Mae coffi arbennig, o darddiad ethnig, ar werth i gwsmeriaid  sef coffi sydd wedi cael ei rostio yng Nghymru trwy Poblado Coffi. Cynhyrchir ein coffi a’i werthu mewn cwpanau argraffedig, bioddiraddadwy. Ryden ni hefyd yn gwerthu bagiau o goffi.
Mae “Max Rocks” yn stiwdio greadigol a sefydlwyd gan Sian Cartledge. Ar ol i’w mab gychwyn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, sylweddolodd Sian, bod yna brinder yn y farchnad o gardiau fflach. Datblygodd y syniad hwn gan greu cardiau carreg filltir ar gyfer babanod ac yna cardiau cyfarch. Mae’r brand “Max Rocks” yn parhau i dyfu ac fe gewch weld amrywiaeth o’r cardiau hyn yn Oriel Coffi.

Crewyd y cymeriad a’r gwaith celf, “Harry the Hare” gan Kathryn Harvey. Fe’I ganwyd yn Bury, Sir Gaerhirfryn, ond mae Kathryn wedi byw ger Llambedr Pont Steffan yng Ngorllewin Cymru ers bron I 20 mlynedd. Llwyddodd Kathryn i greu arddulliau gwahanol ar gyfer ei holl gymeriadau. Mae hi’n gweithio mewn sawl cyfrwng ond mae ei gwaith diweddaraf yn tueddu tuag y defnydd o acrylig a phastel. Mae’r cardiau hyn ar werth yn Oriel Coffi.

Mae wraps ffabrig Beeswax yn fusnes sy'n cynhyrchu lapiadau cwyr y gellir eu hailddefnyddio o Ynys Môn.
Mae'r rhain yn cael eu gwneud o gotwm sy'n cael eu trwytho gyda chwyr lleol (10 milltir i lawr y ffordd) a chyfuniad o olew jojoba organig a resin pinwydd. Mae'r cynhwysion hyn yn darparu nodweddion gwrthfacterol naturiol i helpu i gadw bwydydd yn fwy ffres.
Perffaith ar gyfer lapio cawsiau, bara, perlysiau ffres, torri ffrwythau neu lysiau.
Yn syml, defnyddiwch gynhesrwydd eich dwylo i fowldio'r wrap i siâp eich bwyd neu'ch dysgl.
Mae'r pecynnu yn cael ei wneud o bren ardystiedig FSC i sicrhau cynaliadwyedd.

Tegannau pren Jez.

Gwr o Lanidloes yw Jeremy, sy’n gwneud tegannau pren hardd ac unigryw. Mae o’n defnyddio pren a ailgylchwyd i wneud yr holl degannau.

Mae Jeremy yn ddiweddar wedi cychwyn creu a chynhyrchu gemwaith allan o bren. Mae o’n cynhyrchu breichledau o wahanol maint . Mae stoc eang o waith Jeremy I’w gweld yn Oriel Coffi.